JOS KELDERMAN
Strategie | Business Development | Marketing & Sales

MIJN BLOG

Strategische marketing, digitale transformatie en e-commerce: zomaar een paar onderwerpen die mij bezig houden.


Terug naar overzicht

05-02-2020

Wordt robottechnologie onderdeel van je bedrijfsstrategie?

Het is tijd voor bedrijven om zich voor te bereiden op het gebruik van steeds slimmer wordende robotarbeiders. Nu automatisering een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering is, zullen robots naar verwachting veel door mensen uitgevoerde taken gaan innemen. Net zoals mensen en paarden tijdens de industriële revolutie werden vervangen door innovatieve landbouwwerktuigen, zullen robots de mensen op de werkplek vervangen.

Groei van het aantal robottoepassingen
Naarmate de kosten en de complexiteit van het automatiseren van taken met robots afnemen, zal de diversiteit aan bedrijfsactiviteiten waarin gebruikgemaakt kan worden van robots, waarschijnlijk alleen maar groeien. In de komende jaren zal dan ook het aantal bedrijven dat robotica inzet naar verwachting aanzienlijk toenemen, wat het werk van veel van de meest complexe taken in de bedrijfsvoering zal vereenvoudigen.

Versnellende factor is de gewenning aan AI en andere innovatieve technologieën in steeds meer aspecten van de bedrijfsvoering, waardoor de, tot voor kort, grote stap naar toekomstige robotisering kleiner gemaakt wordt. Bedrijven willen blijven profiteren van de toenemende automatisering en efficiency in de sterk concurrerende wereld. Omdat automatisering elk aspect van de productietransformatie en -productiviteit van de organisatie blijft beïnvloeden, zal deze alleen maar toenemen naarmate robots een belangrijker hulpmiddel worden.

Een revolutie in de arbeidsmarkt
De volgende generatie robots, die gebruik maakt van artificial intelligence, zal de arbeidsmarkt transformeren - of op z’n minst sterk beïnvloeden, net als de technologische ontwikkelingen in het verleden. Sommige beroepen zullen worden vervangen door AI en robotica. Hoewel er ongetwijfeld negatieve gevolgen zullen zijn voor sommige beroepsgroepen, zullen robots en automatisering ook weer nieuwe banen creëren in andere sectoren, zoals datawetenschappen en technische beroepen. De dag waarop artificial intelligence en robots langzaam de menselijke arbeid zullen vervangen is niet ver weg, maar het zal ook een stap in de richting van economische vooruitgang zijn - zoals elke technologische verandering tot nu toe heeft gerealiseerd. Wel zullen landen zich moeten gaan voorbereiden op een ander soort samenleving, waarin de welvaart van de technologische en economische vooruitgang op een eerlijke manier verdeeld zal moeten worden. Omdat dit een langdurig transitieproces is, zal dit al op korte termijn moeten starten.

Van coöperatieve naar zelfstandige robots
In eerste instantie zullen robots gekoppeld worden aan menselijke werknemers - door de kracht en snelheid van een industriële robot te combineren met de creativiteit en vindingrijkheid van een mens. Robots zoals de KOBOT, zijn veel beter in staat om met mensen samen te werken en te communiceren dan de industriële varianten in bijvoorbeeld autofabrieken.

Onze relatie met robots begint echter thuis, niet op het werk. Huishoudelijke robots die huishoudelijke taken uitvoeren zoals stofzuigen, gras maaien en schoonmaken zijn er immers al. AI heeft van ovens, wasmachines, tv’s, speakers en vaatwassers slimme apparaten gemaakt, waarmee te communiceren is. Zelfs met de auto is te spreken. Hoe meer we gewend raken aan communicatie met deze apparaten, hoe makkelijker we straks slimme robots op de werkvloer accepteren.

Coöperatieve robots dus zijn een belangrijke ontwikkeling die in de toekomst zal blijven bloeien. De ongemakken in het begin zullen ook de noodzaak aantonen om robots te ontwikkelen die gemakkelijk te programmeren en te bedienen zijn, die zich aanpassen, en die naadloos in bestaande werkprocessen kunnen worden geïntegreerd. Als robots volwassen worden, zullen ze echter zelfstandiger gaan leren en de logica die op dingen wordt toegepast uitbreiden. De vooruitgang in kunstmatige intelligentie en sensoren zal hen in staat stellen om complexere taken aan te pakken. Robots zullen steeds autonomer worden ontwikkeld - machine learning én de mensen die ermee werken, zullen worden gebruikt om te leren zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving en werk.

Vooruitgang op het gebied van artificial intelligence en het gebruik van sensoren kunnen dus veel concurrentievoordelen opleveren voor bedrijven. Daarmee is het eigenlijk uitgesloten om niet in (robot)technologie te investeren, wil een bedrijf een duurzame toekomst voor zich zien.Terug naar overzicht


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn