JOS KELDERMAN
Strategie | Business Development | Marketing & Sales

MIJN BLOG

Strategische marketing, digitale transformatie en e-commerce: zomaar een paar onderwerpen die mij bezig houden.


Terug naar overzicht

06-10-2020

Digitale transformatie: wat zijn de sleutels tot succes?

Digitale transformatie is vaak het resultaat van een combinatie van technologie, bedrijfsstrategie en sociale en economische veranderingen. Bij digitale transformatie gaat het erom de kracht van digitale technologie in te zetten om de impact op de samenleving te versnellen. In sommige landen, zoals Japan, heeft de digitale verandering zelfs tot doel alle aspecten van het leven te beïnvloeden via het Society 5.0 Initiative, dat zich richt op sociale, economische, milieu-, gezondheids-, onderwijs- en gezondheidsinitiatieven.

Katalysator voor sociale en economische verandering
Digitale transformatie maakt gebruik van technologie om nieuwe diensten te creëren, om innovatie mogelijk te maken en het vermogen om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Digitale transformatiestrategieën gaan om het gebruik van technologie als een katalysator voor sociale en economische verandering en voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen. Het belang van informatie - dat wordt gedreven door digitale transformatie, en wat leidt tot een verschuiving van traditionele naar digitale bedrijfsstrategieën - en de adoptie van digitalisering door bedrijven en organisaties is erg groot. Het zou, naar mijn mening, een belangrijk onderdeel moeten zijn van de langetermijnstrategie van ieder bedrijf.

De mens rondom de technologie
Digitale transformatie gaat verder dan alleen het gebruik van digitale technologieën. Het doel is om processen te verbeteren, vaak radicaal te transformeren, en met elkaar te verbinden door digitale technologieën te gebruiken. Digitale transformatie is de manier waarop een bedrijf technologie, mensen en processen inzet om de bedrijfsprestaties fundamenteel te transformeren.

Het vereist het combineren van een filosofie met een snel, wendbaar en flexibel bedrijfsmodel. Bij digitalisering gaat het net zozeer om het gebruik van nieuwe digitale technologieën als om het transformeren van de kennis en de cultuur van het bedrijf. Bedrijven zullen moeten werken aan een digitaal gebaseerd bedrijfsmodel met waarden als informatieintegriteit, transparantie, vertrouwen en uitwisseling. De uitdaging is het creëren van zo'n cultuur die zowel waarde en innovatie voortbrengt.

Verschillende sleutels tot succes
De bedrijven die de overgang naar een digitaal bedrijfsmodel maken, doen dit in het belang van het bedrijf op lange termijn:
1. Het gebruik van digitale hulpmiddelen maakt het gemakkelijker voor de organisatie om toegang te krijgen tot informatie, wat de kans op een succesvolle transformatie vergroot. Toegang tot informatie voor iedereen is dus een belangrijke sleutel tot succes.
2. De introductie van digitale self-servicetechnologie, die wordt gebruikt door werknemers, partners/leveranciers en klanten, zorgt voor hogere efficiency, snellere beslissingen en hogere klanttevredenheid.
3. Een organisatie past de bedrijfsvoering aan om de nieuwe technologieën te implementeren.
4. Prioriteit geven aan opkomende activiteiten die gebruik maken van digitale technologieën. Digitale transformatie leidt veelal ook tot een verandering van de core business, waarbij nieuwe bronnen van inkomsten aangeboord worden en soms zelfs de traditionele core business verlaten wordt.Terug naar overzicht


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn