JOS KELDERMAN
Strategie | Business Development | Marketing & Sales

MIJN BLOG

Strategische marketing, digitale transformatie en e-commerce: zomaar een paar onderwerpen die mij bezig houden.


Terug naar overzicht

03-03-2020

Zelfsturende teams: voordelen en valkuilen

Zijn zelfsturende teams de toekomst van je organisatie? Welke doelen wil je bereiken? En zijn er ook andere structuren mogelijk? Dat zijn de belangrijkste vragen die organisaties zich kunnen stellen bij het overwegen van de implementatie van zelfsturende teams.

Het grote voordeel van zelfsturende teams is de band die zich tussen teamleden onderling ontwikkelt. Beslissingen die door zelfsturende teams worden genomen, zijn effectiever als ze bestaan uit mensen die veel kennis hebben van het werk. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid, aangezien elk teamlid inspraak heeft in de beslissingen.

Valkuilen van zelfsturende teams
Grote zelfsturende team kunnen het beslissingsproces in bedrijven vertragen, waardoor de productiviteit zal verminderen. Er zal een structuur opgetuigd moeten worden om de snelheid op peil te houden en tegelijkertijd de teamleden de mogelijkheid te geven om inspraak te hebben in discussies.

Teams kunnen ook ineffectief worden als ze geen leiderschap hebben, als de besluitvorming niet democratisch verloopt en als het team niet over de benodigde expertise en vaardigheden beschikt voor de uit te voeren taken. Teams kunnen daarnaast moeite hebben om de overgang te maken van een leidinggevend management naar een zelfsturend team. Er zijn veel voorbeelden van zelfsturende teams die om die reden niet zo succesvol zijn gebleken als de organisaties dat hadden verwacht.

Zelfmanagement kan soms leiden tot groepsdenken, waarbij teamleden de meerderheid volgen in plaats van een kritische houding ten opzichte van het voorgestelde plan of de voorgestelde oplossing. Om het team te beschermen, bestaat ook het risico dat teamleden problemen binnen het team onder de tafel schuiven, waardoor het management daarover niet wordt geïnformeerd. Een open en transparante cultuur, waarin fouten gemaakt mogen worden, is om die reden een belangrijke voorwaarde.

Voordelen: voor zowel het bedrijf als de individuele medewerker
Het algemene doel kan worden bepaald door de manager, maar de leden van het zelfsturende team hebben de controle over alle activiteiten die nodig zijn om het doel te bereiken. Teamleden voelen zich eigenaar en kunnen persoonlijke groei beter realiseren, wat weer ten goede komt aan het bedrijf als geheel. De teams hebben gemeenschappelijke doelen, en teamleden worden daardoor gemotiveerd. Ze zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Door te werken met zelfsturende teams in een platte structuur, kun je de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden zoals communicatie, samenwerking, communicatie en samenwerking stimuleren.

Teamleden van zelfsturende teams hebben over het algemeen ook een hogere medewerkerstevredenheid, wat weer kan leiden tot een lager ziekteverzuim en minder verloop binnen het team. Zelfsturende teams helpen de betrokkenheid, efficiëntie en productiviteit van medewerkers te vergroten.

Implementatie van zelfsturende teams: doe het, maar met beleid
Effectief teamwork ontstaat wanneer teamleden leren hoe ze met verschillende taken in teamverband moeten omgaan, waarin ze een evenwicht vinden tussen overeenkomsten en verschillen van de individuele teamleden - wat leidt tot teamsynergie. Ook moeten teamleden worden getraind om probleemoplossende en besluitvormende vaardigheden te ontwikkelen.

Verder zijn vergaderingen een cruciaal onderdeel van de meeste groepstrajecten, omdat teams alleen effectief zijn als teamleden open communiceren. Om die reden is informele communicatie belangrijk en is het handig als het team op dezelfde fysieke locatie werkt.

Als er rekening wordt gehouden met de valkuilen, en de implementatie van zelfsturende teams met beleid gebeurt, dan kan het bijdragen aan het geluk van iedere medewerker. De teamleden zijn zich meer bewust van hun individuele bijdrage aan het resultaat, en het kan leiden tot meer betrokkenheid en hogere medewerkerstevredenheid.Terug naar overzicht


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn